Malý kousek života - 1.část

Velikost písma

Velikost písma se udává v bodech, tj. stejně jako např. v MS Wordu. Zvolená velikost zůstává i při tisku.

Autor: Ronkar, mailto:see5<zavináč>seznam<tečka>cz
Vzhledem k delšímu rozsahu povídky bude příběh rozdělen na několik částí - zde je první. Doufám, že vás alespoň trochu pobaví :)

„Uhni z cesty, děvko!“ rozkázal Lars ženě a odjistil pušku, kterou jí mířil přímo do obličeje.

Žena měla v očích strach, ale nehnula se. Zůstala stát rozkročená před kovovými dveřmi a bezmocně před sebou máchala loveckým nožem.

„Nepřibližujte se!“ prosila. Ostří se jí v ruce třáslo.

Neměla žádnou šanci, ale bylo jasné, že Larse neposlechne. Jak by mohla, když bránila to, co jí bylo nejdražší.

Zoe přihlížela té hrůzné scéně mlčky, byla zhnusená a styděla se, ale ze svého místa za Larsem se nehnula. Ozval se výstřel. Zoe sebou cukla v úleku a ženino tělo se sesunulo bezvládně k zemi. Nůž cinknul v prachu podlahy. Krvavá růže, která se vykreslila na dveřích, se pomalu začala roztékat.

„To nebylo nutné, majore,“ vyjela Zoe na Larse, když hleděla na mrtvou.

„Co je a není nutné, nechte laskavě na mně, doktorko,“ odsekl jí muž s křivou tváří a vojenskou botou kopnul do těla, aby se ujistil, že je žena mrtvá. Byla. Překročil ležící a otevřel dveře. Zarezlé panty hlasitě zaskřípaly. Světlo proniklo temnotou starých chodeb a místností. Odhalilo jim tvář malého chlapce. Krčil se ve tmě za sutinami a pobořenými zdmi.

„Je to on?“ otázal se Lars doktorky s baterkou v ruce. Zoe pohlédla na hocha. V úzkosti si objímal kolena. Tady nemohl slyšet výstřel, nemohl vědět, že je jeho matka mrtvá. Chudák dítě, pomyslela si. Bylo mu sotva sedm let, ale do tváře mu pustina a kočovný život vepsaly něco, co ho dělalo mnohem starším, než ve skutečnosti byl. Ostatně jako všem dětem, které byly nucené žít mimo bezpečí města. Mimo bezpečí Archy. Nebyl také prvním dítětem z pustiny, které Zoe viděla, ale když pohlédla do jeho jasně modrých očí, nemohla se zbavit zvlášť nepříjemného pocitu, tam dole, uvnitř své hrudi.

„Ano, je to on,“ odvětila stroze, protože nechtěla, aby si major povšimnul jejího vnitřního pohnutí.

„Jste si jistá?“ zapochyboval Lars.

„Naprosto,“ řekla rozhodně.

„Dobře, vojíne, pomozte doktorce! Chci odtud vypadnout co nejdřív,“ rozkázal Lars muži, který byl s nimi. Poté zmizel ve dveřích. Chlapec se zdráhal, ale ani se příliš nebránil. Buď v sobě už neměl dost síly, nebo měl prostě takový strach, že byl proti němu naprosto bezmocný. Neplakal, Zoe to nepřekvapilo. Život v pustině byl tvrdý a nebezpečný, zvláště pak pro mladé. Velmi brzy po narození děti z pustiny zjistily, že jim pláč nijak nepomůže.

Když ho Zoe uspávala pomocí své injekce a jeho víčka klidně klesla, měla ze sebe špatný pocit.

„Fuj, to je odpornej puch. Nesnáším tenhle lidskej odpad! Všechny je postřílet!“ nadával vojín, když bral hocha do náruče a zjistil, že se dítě pomočilo. Zoe dělala, že jeho slova přeslechla a upozornila ho, aby byl s chlapcovým přenosem co nejopatrnější. Vždyť takový jako on už nebyl nikdo jiný.

Když společně vyšli pod jasné nebe z vnitřku budovy, ocitli se v rozpadajících se sutinách. Kovových a betonových troskách, které dříve tvořily jedno z nesčetných měst z období před válkou. Jejich majestátnost a krása se dávno vytratily, byly ztraceny v čase. A tak tu dnes stály v poušti, zasypané pískem, jako zvětralé kosti zvířete, které podlehlo zákonu džungle a pod neustálým náporem slunce našlo svou smrt. Bylo to prázdné místo. Mrtvé místo.

Jejich džíp stál nedaleko mezi několika těly mužů z chlapcova kmene, kteří se jim postavili na odpor. Zaplatili za to. Zákon silnějšího. Zákon světa, který se proměnil v pustinu. Pro slabé tu nebylo místo.
Alvin Lars se chystal podat ostatním z týmu zprávu, že našli to, pro co přišli. Červené světlo na vysílačce ho ovšem upozornilo, že se je snaží jejich lidé kontaktovat sami

„Jsem na příjmu,“ řekl Lars do vysílačky.

„Útočí na nás, pane…,“ za rozrušeným hlasem desátníka Stacka byla slyšet palba pušek a křik mužů. Ozval se rachot, jako by se hroutila nějaká velká masa kamení a suti. Stack se odmlčel.

„Co se tam sakra děje, desátníku!“ zařval Lars do vysílačky.

„Máme raněné, majore,“ voják na druhé straně teď do vysílačky hystericky ječel, „Bogorazov a Maternová jsou mrtví! Musíme pryč, pane! Musíme…“ hlas z vysílačky byl náhle přerušen hlasitou detonací, která způsobila, že se Stack odmlčel na dobro. Výbuch zřetelně pocítili. Ostatní nemohli být daleko.

Sotva spěšně dorazili k vozidlu, do ulice se vřítil druhý džíp. Z přední kapoty auta se valil kouř. Řidič měl očividně s vozem problémy. Kličkoval zmateně ze strany na stranu, jako by se nejednalo o automobil, ale o splašeného býka.

„Vojíne, dejte kluka do auta!“ zařval Lars.

Džíp, který se k nim rychle blížil, znenadání najel na kopec písku a suti, nebezpečně se nahnul na stranu, nadskočil a s kovovým rachotem se převrátil na bok. Zastavil se nedaleko od nich. Na okamžik zavládlo napjaté ticho, rušené jen skřípavým zvukem kola, které se točilo na pokřivené ose. Vzápětí se skrze blízkou budovu vyřítilo s ohlušujícím drcením betonu něco obrovského. Kovové monstrum. Gigantický stroj na čtyřech nohou, kterými bezpečně zdolával nerovný terén. Jeho pochod byl doprovázený děsivými zvuky, skřípavým pískotem a hlubokým hučením. Stroj vyrobený k ničení a destrukci.

Kolos se zastavil a přikrčil, jako predátor chystající se k útoku. Ozvalo se mechanické vzzzz a vzduchem zasvištěla raketa v kouři dýmu.

„K zemi!“ zaječel Lars.

Zoe byla výbuchem odmrštěna stranou a narazila hlavou přímo na něco tvrdého. Bolest!

Zatemnil se jí zrak. Nic neslyšela, až do chvíle, než ztratila vědomí úplně.
***
Když se konečně probudila, hlava ji třeštila. V boku, pod levým prsem, cítila pulzující bolest. Pod kombinézou nahmatala zaschnutou krev. Seděla v džípu na straně spolujezdce. Automobil stál. Okolo byla pustina, písek a suchá skaliska, do nichž neúprosně pralo slunce, jež žhnulo vysoko na jasné obloze. Trosky města byly pryč. Když zjistila, že řidič vedle ní nesedí, ohlédla se do zadní části automobilu. Ležel tam chlapec, podřimoval. Jeho výraz v nevinné tváři byl až neuvěřitelně klidný. Vypadal v pořádku. Zaplať pánbůh.

Otevřely se dveře na její straně. Stál v nich major Lars. Tvář holohlavého čtyřicátníka, která byla poznamenaná několika starými jizvami, včetně té, jež mu hyzdila pravé oko. Zoe věděla, že na něj nevidí příliš dobře. Uniformu mu špinila zaschlá krev. Poznala, že není jeho.

„Jak jste na tom, doktorko?“ zeptal se typicky chraplavým hlasem člověka, který vykouří denně mnoho cigaret.

„Myslím… myslím, že jsem v pořádku,“ odvětila trochu zmateně.

„Můžete se postavit?“

„Co se stalo? Kde jsme?“

Lars jí pomohl vystoupit a Zoe ucítila, jak se jí boty lehce propadly do písku.

„Rychle, pojďte za mnou,“ vyzval ji. Následovala ho nejistým krokem. Povšimla si, že na obzoru za nimi, v záři slunce leželo město. Mrtvé místo v poušti, odkud přijeli. Už se chtěla zeptat, kam ji vede, když v tom spatřila ležet v písku muže.

„Doktore!“ zděsila se Zoe a nehledě na bolest, přispěchala k ležícímu. Okamžitě poznala, že je na tom doktor Grahem velmi špatně. Roztřesenýma rukama si svíral břicho. Do světlé látky a do písku pod ním prosakovala krev. Mnoho krve. Lars se tiše postavil opodál a potáhl si ze zrovna zapálené cigarety. Zoe pochopila velmi rychle. Nebylo třeba jí to vysvětlovat. Doktor umíral a oni ho nemohli zachránit.

„Zoe… drahá Zoe. Jsem rád, že žiješ, děvče,“ řekl slabým hlasem prošedivělý muž. Zoe pohlédla na Larse.

„Dal jsem mu analgetikum, skoro nic necítí. Chtěl s vámi mluvit…“ řekl bez jakéhokoliv pohnutí.

„Zachránila ses,“ řekl doktor Grahem a zvedl třesoucí se ruku. Zoe ji pevně stiskla. „Teď musíš zachránit Archu. Já už ji nezachráním, ale ty musíš,“ jeho hlas se třásl, „chlapec je naše jediná naděje… Nesmíme ji ztratit, Zoe… Nesmíme.“

„Dovedu ho do Archy, doktore, nemějte strach“ zašeptala a jen s tím největším úsilím se bránila zármutku.

„Vím, že ano, vždycky jsi všechno zvládla,“ řekl s viditelnou úlevou Grahem a na vrásčité tváři se mu objevil mírný úsměv.

Zemřel.

Ve chvíli, kdy se Lars nedíval, si rychle otřela zamlžené oči a pak položila doktorovu ruku zpátky na hruď. Právě ztratila muže, který se o ní staral od mladí. Svého učitele a také nejlepšího přítele.

„A ostatní?“ zeptala se, i když předem znala odpověď.

„Nikdo to nepřežil. Jen my a kluk,“ odvětil bezbarvě Lars, „doktora jsem stačil vytáhnout z druhého džípu, ale už byl…“ větu nedořekl. Nebylo třeba.

„Co to bylo?“ zeptala se, stále hledíc na vrásčitou tvář s nehybným úsměvem.

„Robot. Nejspíš ještě z války. Aktivoval se, když na něj narazili naši lidé. Zaútočil na vše, co se hnulo. Bez rozdílu. Možná byl i porouchaný, kdoví a co na tom sejde. Za město nás už nepronásledoval, ale auťák je v tahu. Dál se už nedostaneme,“ řekl a naštvaně kopnul do plechu.

„Jste zraněný?“ pohlédla na něj.

„Ne, ani kluk, prohlížel jsem ho. Problém je ale s vysílačkou. Je rozflákaná jako všechno ostatní a od Archy jsme sakra daleko.“

„Pokud se neohlásíme, budou nás přece hledat.“

„Jo, ale nějakou dobu jim potrvá, než se sem dostanou a čekat nemůžeme.“

„Proč?“ nechápala. Lars podal Zoe dalekohled, tak prudce, že ji to zaskočilo. Ukázal zpátky k městu, odkud přijeli.

Pohlédla do dalekohledu. Za skly spatřila v dálce na obzoru několik běžících postav. Směřovaly k nim.

„Je jich jedenáct a některý z nich maj i pušky,“ řekl Lars.

„Co jsou zač?“ otázala se, když se snažila zaměřit nějaké detaily.

„Jsou to jeho lidi,“ řekl Lars a pohodil hlavou směrem k chlapci, který ležel v džípu, „lidi z jeho kmene, který jsme nedostali. Jdou si pro něj.“

Lars pomalu došel až k ženě, beze slova jí vzal dalekohled z rukou a také do něj pohlédl. Kouř z jeho cigarety ji zaštípal v očích.

„Mám tu jen pušku a svoji pistoli. S nábojema to taky není valný. Mají nad námi výhodu. Jsou to lovci z pustiny,“ pravil, jako by to mluvilo za vše.

Při jeho slovech Zoe pocítila zvláštní mrazení v zádech. Hovořil o tom s takovým klidem, až ji to zaráželo. Kdo je vlastně Alvin Lars? Probleskla jí hlavou myšlenka. Je to voják Archy a podle všeho zkušený velitel, ale co je to za člověka? Zastřelí bezbrannou ženu bez výčitek? Bez svědomí?

„…jsou to dobří stopaři a v téhle krajině se zanechávají stopy sakra dobře. Nezbývá nám, než jít pěšky naproti našim po trase, kudy jsme jeli,“ rozhodl Lars.

„Vy chcete jít do pustiny?“ zhrozila se Zoe s překvapeným výrazem ve tváři.

„Na takovou cestu nemáme vybavení. Nemáme ani dostatek vody,“ upozornila ho.

„To je pravda, ale jsou za námi několik hodin, to nám dává alespoň nějakou šanci.“ Řekl a zahodil nedopalek cigarety do písku.

„A co chlapec? Je to ještě malé dítě, chcete ho s sebou vláčet? Nemám už ani další dávku, abych ho udržela ve spánku,“ nesouhlasila s jeho návrhem.

„Je to dítě pustiny. Zvládne to,“ pokusil se ji uklidnit.

Lars došel k vozu a začal vybírat věci z džípu, které byly pro cestu nezbytné. Zoe zůstala stát na místě a nehnuta pozorovala mrtvé tělo doktora Grahema. Takhle to nemělo být. Doktor neměl zemřít. Nikdo neměl zemřít. Kam jsme se to jen dostali? Do pustiny. Tam, kde na slabé číhá smrt.

„Hele, jestli máte lepší nápad, doktorko, sem s ním. Jestli ne, hněte tím svým zadkem a pomozte mi!“ zamumlal Lars s cigaretou v ústech, když jí hodil batoh.

Hodnocení

Průměrná známka je 1.3, povídka byla hodnocena 18 čtenáři.
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Známkujte jako ve škole.

Komentaře k povídce

Přidat komentář

2 + 2 = Nutné vyplnit! (Kontrolní antispamová otázka)

Výpis komentářů

Strany: [|<] [<] [3] [4] [5] [6] [7] [>] [>|]

Canadiancic - 19.02.2018 08:38

I want to to thank you for this excellent read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new things you post…
<a href=http://canadianpharmacyms n.com/>best canadian pharmacies online</a>
canadian pharmacy meds
<a href="http://canadianpharmacym sn.com/">canadian online pharmacy</a>
Gblaiden - 19.02.2018 07:34
All
<a href="https://cashadvancelende rs.us.org/">cash advance inc</a>
bad credit home loans
https://cashadvancelenders.u s.org/ - cash advance on credit card OK’
Canadiancic - 19.02.2018 05:57

If some one wants expert view on the topic of blogging after that i suggest him/her to pay a visit this blog, Keep up the nice work.
<a href=http://canadianpharmacyms n.com/>online canadian pharmacy</a>
canadadrugs
<a href="http://canadianpharmacym sn.com/">canadianpharmacy</a>
ttaletwlzq - 19.02.2018 05:43
canada online pharmacy viagra <a href="http://janxie.com">gener ic viagra online </a> viagra pill buy <a href="http://janxie.com">cheap viagra</a> buy viagra online http://janxie.com
CanadaVub - 19.02.2018 03:59

Pretty part of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment or even I achievement you get admission to constantly fast.
<a href=http://canadianpharmacynt x.com/>canadian drug store</a>
canadapharmacy
<a href="http://canadianpharmacyn tx.com/">buy prescription drugs from canada</a>
JohnnyGet - 19.02.2018 03:48
Howdy! <a href=http://onlinehq-pharmacy. com/#online-pharmacy-ratings>o nline mexican pharmacy</a> beneficial site.
CanadaVub - 19.02.2018 02:39

I really like reading a post that can make men and women think. Also, many thanks for allowing for me to comment!
<a href=http://canadianpharmacynt x.com/>the canadian pharmacy</a>
no 1 canadian pharcharmy online
<a href="http://canadianpharmacyn tx.com/">canadian drugstore</a>
staletaycj - 19.02.2018 02:30
when was viagra created <a href="http://istanbulexpresson line.com">generic viagra </a> mixing cialis and viagra <a href="http://istanbulexpresson line.com">generic viagra online</a> generic viagra http://istanbulexpressonline.c om
Canadiancic - 19.02.2018 01:54

Hi there, all the time i used to check blog posts here in the early hours in the break of day, because i like to learn more and more.
<a href=http://canadianpharmacyms n.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
legitimate canadian mail order pharmacies
<a href="http://canadianpharmacym sn.com/">canadian drugs</a>
xtaletdrih - 19.02.2018 01:35
generic name viagra <a href="http://psychologytweets. com">cheap viagra online </a> viagra generic name <a href="http://psychologytweets. com">cheap cialis online</a> cheap viagra http://psychologytweets.com
CanadaVub - 19.02.2018 01:18

Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to create a very good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.
<a href=http://canadianpharmacynt x.com/>canadian pharmacy meds</a>
canadian pharmacies on line
<a href="http://canadianpharmacyn tx.com/">best canadian pharmacies</a>
Gnaneelf - 19.02.2018 01:13
Hi
<a href="https://getaloan.us.org/ "> quick loans</a>
installment loans no credit check
<a href=https://getaloan.us.org/> quick loans</a> OK’
MatthewZek - 19.02.2018 01:11
Sorry for off-topic, I am considering about building an enlightening web-site for individuals. May possibly begin with submitting interesting information such as"Some people say that when the black bands on the Woolybear caterpillar are wide, a cold winter is coming."Please let me know if you know where I can find some related information like right here

http://dev.mymcart.org/blog/ significance-of-internet-writi ng-services-to-help/
Ashlttyzinue - 19.02.2018 00:37
&#1044;&#1086;&#1089;&#1090;&# 1091;&#1087;&#1085;&#1072;&#11 03; &#1076;&#1083;&#1103; &#1074;&#1089;&#1077;&#1093; &#1090;&#1086;&#1088;&#1075;&# 1086;&#1074;&#1083;&#1103; &#1073;&#1080;&#1085;&#1072;&# 1088;&#1085;&#1099;&#1084;&#10 80; &#1086;&#1087;&#1094;&#1080;&# 1086;&#1085;&#1072;&#1084;&#10 80; &#1079;&#1072;&#1095;&#1072;&# 1089;&#1090;&#1091;&#1102; &#1086;&#1090;&#1090;&#1072;&# 1083;&#1082;&#1080;&#1074;&#10 72;&#1077;&#1090; &#1083;&#1102;&#1076;&#1077;&# 1081;, &#1087;&#1086;&#1089;&#1082;&# 1086;&#1083;&#1100;&#1082;&#10 91; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&# 1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#10 80;&#1103; &#1087;&#1086;&#1076;&#1072;&# 1105;&#1090;&#1089;&#1103; &#1085;&#1077;&#1087;&#1086;&# 1085;&#1103;&#1090;&#1085;&#10 86; &#1080; &#1089;&#1082;&#1086;&#1084;&# 1082;&#1072;&#1085;&#1086;. &#1040; &#1082;&#1072;&#1082; &#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&# 1086; &#1076;&#1086;&#1074;&#1077;&# 1088;&#1080;&#1090;&#1100; &#1089;&#1074;&#1086;&#1080; &#1076;&#1077;&#1085;&#1100;&# 1075;&#1080; &#1090;&#1086;&#1084;&#1091;, &#1095;&#1077;&#1075;&#1086; &#1085;&#1077; &#1087;&#1086;&#1085;&#1103;&# 1083;? &#1044;&#1072;&#1085;&#1085;&# 1072;&#1103; &#1089;&#1090;&#1072;&#1090;&# 1100;&#1103; &#1085;&#1072;&#1087;&#1088;&# 1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#10 85;&#1072; &#1082;&#1072;&#1082; &#1088;&#1072;&#1079; &#1085;&#1072; &#1090;&#1086;, &#1095;&#1090;&#1086;&#1073;&# 1099; &#1087;&#1086;&#1085;&#1103;&# 1090;&#1100;, &#1082;&#1072;&#1082;&#1080;&# 1077; &#1086;&#1089;&#1085;&#1086;&# 1074;&#1085;&#1099;&#1077; &#1074;&#1080;&#1076;&#1099; &#1073;&#1080;&#1085;&#1072;&# 1088;&#1085;&#1099;&#1093; &#1086;&#1087;&#1094;&#1080;&# 1086;&#1085;&#1086;&#1074; &#1089;&#1091;&#1097;&#1077;&# 1089;&#1090;&#1074;&#1091;&#11 02;&#1090;.

&#1057;&#1091;&#1097;&#1077; &#1089;&#1090;&#1074;&#1091;&# 1077;&#1090; &#1090;&#1088;&#1080; &#1090;&#1080;&#1087;&#1072; &#1073;&#1080;&#1085;&#1072;&# 1088;&#1085;&#1099;&#1093; &#1086;&#1087;&#1094;&#1080;&# 1086;&#1085;&#1086;&#1074;:

&#1057;&#1088;&#1077;&#1076; &#1085;&#1077;&#1072;&#1090;&# 1083;&#1072;&#1085;&#1090;&#10 80;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082 ;&#1080;&#1077; (&#1082;&#1074;&#1072;&#1079;& #1080;&#1072;&#1084;&#1077;&#1 088;&#1080;&#1082;&#1072;&#108 5;&#1089;&#1082;&#1080;&#1077; ) &#8211; &#1090;&#1072;&#1082;&#1086;&# 1081; &#1090;&#1080;&#1087; &#1086;&#1087;&#1094;&#1080;&# 1086;&#1085;&#1086;&#1074; &#1084;&#1086;&#1078;&#1077;&# 1090; &#1080;&#1075;&#1088;&#1072;&# 1090;&#1100; &#1085;&#1072; &#1090;&#1086;&#1088;&#1075;&# 1072;&#1093; &#1094;&#1077;&#1083;&#1099;&# 1081; &#1075;&#1086;&#1076;. &#1055;&#1086;&#1083;&#1091;&# 1095;&#1080;&#1090;&#1100; &#1087;&#1088;&#1080;&#1073;&# 1099;&#1083;&#1100; &#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&# 1086; &#1076;&#1086;&#1078;&#1076;&# 1072;&#1074;&#1096;&#1080;&#10 89;&#1100; &#1087;&#1086;&#1083;&#1085;&# 1086;&#1075;&#1086; &#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&# 1083;&#1085;&#1077;&#1085;&#10 80;&#1103; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&# 1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#10 72;, &#1083;&#1080;&#1073;&#1086; &#1074;&#1086;&#1089;&#1090;&# 1088;&#1077;&#1073;&#1086;&#10 74;&#1072;&#1090;&#1100; &#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&# 1083;&#1085;&#1077;&#1085;&#10 80;&#1103; &#1074; &#1083;&#1102;&#1073;&#1086;&# 1081; &#1079;&#1072;&#1088;&#1072;&# 1085;&#1077;&#1077; &#1086;&#1087;&#1088;&#1077;&# 1076;&#1077;&#1083;&#1105;&#10 85;&#1085;&#1099;&#1081; &#1076;&#1077;&#1085;&#1100;. &#1063;&#1072;&#1097;&#1077; &#1074;&#1089;&#1077;&#1075;&# 1086; &#1101;&#1090;&#1086; &#1087;&#1077;&#1088;&#1074;&# 1086;&#1077; &#1095;&#1080;&#1089;&#1083;&# 1086; &#1082;&#1072;&#1078;&#1076;&# 1086;&#1075;&#1086; &#1084;&#1077;&#1089;&#1103;&# 1094;&#1072;;

&#1045;&#1074;&#1088;&#1086; &#1087;&#1077;&#1081;&#1089;&# 1082;&#1080;&#1077; &#8211; &#1042; &#1086;&#1090;&#1083;&#1080;&# 1095;&#1080;&#1077; &#1086;&#1090; &#1073;&#1077;&#1088;&#1084;&# 1091;&#1076;&#1089;&#1082;&#10 80;&#1093; &#1086;&#1087;&#1094;&#1080;&# 1086;&#1085;&#1086;&#1074; &#1076;&#1072;&#1085;&#1085;&# 1099;&#1077; &#1082;&#1086;&#1085;&#1090;&# 1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#10 99; &#1087;&#1086;&#1075;&#1072;&# 1096;&#1072;&#1102;&#1090;&#10 89;&#1103; &#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&# 1075;&#1086; &#1074; &#1079;&#1072;&#1092;&#1080;&# 1082;&#1089;&#1080;&#1088;&#10 86;&#1074;&#1072;&#1085;&#1085 ;&#1099;&#1077; &#1076;&#1072;&#1090;&#1099;;

&#1040;&#1084;&#1077;&#1088; &#1080;&#1082;&#1072;&#1085;&# 1089;&#1082;&#1080;&#1077; &#8211; &#1074;&#1072;&#1088;&#1080;&# 1072;&#1085;&#1090; &#1076;&#1083;&#1103; &#1074;&#1089;&#1077;&#1093; &#1082;&#1090;&#1086; &#1078;&#1077;&#1083;&#1072;&# 1077;&#1090; &#1087;&#1086;&#1083;&#1091;&# 1095;&#1080;&#1090;&#1100; &#1073;&#1099;&#1089;&#1090;&# 1088;&#1091;&#1102; &#1087;&#1088;&#1080;&#1073;&# 1099;&#1083;&#1100;. &#1048;&#1085;&#1074;&#1077;&# 1089;&#1090;&#1086;&#1088; &#1084;&#1086;&#1078;&#1077;&# 1090; &#1087;&#1086;&#1090;&#1088;&# 1077;&#1073;&#1086;&#1074;&#10 72;&#1090;&#1100; &#1080;&#1089;&#1087;&#1086;&# 1083;&#1085;&#1080;&#
Canadiancic - 19.02.2018 00:36

Pretty element of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to say that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment or even I achievement you get right of entry to persistently fast.
<a href=http://canadianpharmacyms n.com/>northwest pharmacy canada</a>
discount canadian pharmacies
<a href="http://canadianpharmacym sn.com/">list of approved canadian pharmacies</a>

Strany: [|<] [<] [3] [4] [5] [6] [7] [>] [>|]